Όραμά μας η Πρόληψη, η Παρέμβαση, η Γνώση για όλους