Η Πέννυ Παπανικολοπούλου είναι Πιστοποιημένη EMDR Europe Εκπαιδεύτρια & Επόπτρια, Ψυχολόγος, Θεραπεύτρια με πολυετή πείρα σε βιωματική κατάρτιση στις Η.Π.Α. και στην Ελλάδα. Σπούδασε Ψυχολογία σε μεταπτυχιακό επίπεδο στο Πολιτειακό Πανεπιστήμιο της GA, Η.Π.Α. και ολοκλήρωσε τις διδακτορικές σπουδές της στο Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών στην Ψυχολογία.

Υπήρξε επιστημονική διευθύντρια του Ιδρύματος «Η Θεοτόκος» από το 1994 έως το 2010 με ευθύνη του Ιατροπαιδαγωγικού Σταθμού και των προγραμμάτων συμβουλευτικής, προεπαγγελματικής, επαγγελματικής κατάρτισης και εργασιακής αποκατάστασης των παιδιών και νέων με αναπτυξιακές ανεπάρκειες. Είχε την ευθύνη για την εκπόνηση δεκάδων επιδοτούμενων Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. Διατελεί ως επιστημονική υπεύθυνη στις παρακάτω μη κερδοσκοπικές εταιρείες: α) «TACT HELLAS», μη κρατική οργάνωση με προγράμματα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης στην Ήπειρο και Αττική, β) «Το Πέταγμα» του Συλλόγου Γονέων για την Υποστηριζόμενη Διαβίωση ατόμων με αναπτυξιακές ανεπάρκειες. Πολύχρονη είναι και η ενασχόληση της με την εκπαίδευση επαγγελματιών. Έχει οργανώσει δεκάδες σεμινάρια και έχει συνεργαστεί με το Υπουργείο Υγείας και Εργασίας για το σχεδιασμό αντικειμένων κατάρτισης του προγράμματος συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης των ίδιων Υπουργείων.

Είναι Ψυχολόγος με λειτουργία ιδιωτικού γραφείου όπου προσφέρει ατομική, ομαδική και οικογενειακή υποστήριξη από το 1990. Έχει ολοκληρώσει εξειδίκευση /εκπαίδευση στις εξής μορφές ψυχοθεραπείας και υποστήριξης:

  • Θεραπεία Gestalt (Ga. State University)
  • Εστιασμένη Εκφρραστική Ψυχοθεραπεία
  • Συστημικό Σκέπεσθαι
  • Συμπεριφοριστική Προσέγγιση για τη θεραπεία παιδιών με αυτισμό
  • Προγεννητική και Περιγεννητική Ψυχοθεραπεία
  • Συμπεριφορική Θεραπεία Οικογενειας και τις Ψυχοεκπαιδευτικές Παρεμβάσεις
  • Πιστοποιημένη από EMDR Europe Εκπαιδεύτρια & Επόπτρια  (Eye movement Desensitization and Reprocessing)
  • Πιστοποιημένη Go MAD Coach (Life and Business Coach) και
  • Πιστοποιημένη ειδίκευση στη χρήση Νευρανάδρασης.

Στις Η.Π.Α. εργάστηκε στο Νοσοκομείο Grady Memorial, Atlanta, Ga. U.S.A. (Emory University) στο Τμήμα Ψυχιατρικής στα τμήματα: Πρώτων Βοηθειών Ψυχιατρικής, Κέντρο Βιασμών και σεξουαλικής κακοποίησης, στη μονάδα κλειστής βραχείας περίθαλψης καθώς επίσης στο Εθνικό Πρόγραμμα Αποκατάστασης της Σχιζοφρένειας (πρόγραμμα ψυχοεκπαίδευσης οικογενειών). Εργάστηκε και σε προγράμματα ψυχοεκπαίδευσης φυλακισμένων στην Ατλάντα Γεωργία Η.Π.Α. Είναι ιδρυτικός πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Υποστηριζόμενης Εργασίας – ΕΛ.ΕΤ.ΥΠ.Ε. και της TACT HELLAS