Τι είναι η Νευρανάδραση ;

Η Νευρανάδραση είναι μία μορφή βιοανάδρασης (biofeedback) η οποία ερευνάται εδώ και αρκετές δεκαετίες. Η Νευρανάδραση λέγεται και βιοανάδραση εγκεφαλογραφήματος (EEG biofeedback). Καταγράφονται τα κύματα του εγκεφάλου σας μέσω του εγκεφαλογραφήματος κατά την διάρκεια της εκπαιδευτικής συνεδρίας. Το σήμα του κύματος επανέρχεται οπτικά και ακουστικά στον θεραπευόμενο μέσω ενός προγράμματος ώστε να μπορέσει να αποκτήσει καλύτερο έλεγχο της εγκεφαλικής του λειτουργίας.

Στη Νευρανάδραση ο εγκέφαλος εξασκείται σε συγκεκριμένα σημεία του.

Δεν εισάγεται τίποτα στον εγκέφαλο.. Παρουσιάζονται οπτικά, ακουστικά και απτά ερεθίσματα στον εκπαιδευόμενο ο οποίος επιβραβεύεται μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή όταν ο εγκέφαλος του μένει μέσα στο πλαίσιο των κυμάτων που έχει ορίσει ο κλινικός. Το εκπαιδευτικό πλαίσιο των εγκεφαλικών κυμάτων εξαρτάται από τα συμπτώματα του εκπαιδευόμενου. Ο εκπαιδευόμενος εξασκείται ώστε να μένει μέσα σε ένα πλαίσιο λειτουργίας των εγκεφαλικών κυμάτων. Όταν ο εκπαιδευόμενος βγαίνει έξω από το επιθυμητό πλαίσιο, απλά σταματά η επιβράβευσή του μέχρις ότου επανέλθει ο εγκέφαλος στη σωστή λειτουργία. Μ’ αυτό τον τρόπο εκγυμνάζεται ο εγκέφαλος σε πιο λειτουργικές καταστάσεις.

Ο εγκέφαλος μαθαίνει να αυτό-ρυθμίζεται μέσω των εγκεφαλικών κυμάτων και την εξάσκηση μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή. Παρακολουθείται ο εγκέφαλός σας κάθε στιγμή με την παρατήρηση των παραγόμενων κυμάτων. Παρακολουθώντας τη δραστηριότητα του εγκεφάλου, σας βοηθούμε να βελτιώσετε τη λειτουργία σας μέσα από την επιβράβευση της πιο κατάλληλης ανταπόκρισης. Επιβραβεύεστε μέσα από ηλεκτρονικό πρόγραμμα το οποίο προχωρά όταν εκδηλώνονται οι πιο κατάλληλες καταστάσεις της εγκεφαλικής λειτουργίας. Είναι μία σταδιακή εκπαιδευτική διαδικασία όπου μέσω της εξάσκησης και επιβράβευσης μαθαίνει ο θεραπευόμενος να ελέγχει τη νοητική και συναισθηματική του κατάσταση.

Πού μπορεί να βοηθήσει η Νευρανάδραση;

Η Νευρανάδραση είναι εξάσκηση στην «αυτο- ρύθμιση» (self regulation). Η καλή «αυτο-ρύθμιση» είναι απαραίτητη για βέλτιστη λειτουργία του εγκεφάλου. Η εκπαίδευση στην «αυτο-ρύθμιση» βελτιώνει τη λειτουργία του κεντρικού νευρικού συστήματος και ως εκ τούτου βελτιώνει τα επίπεδα διέγερσης, την νοητική επίδοση, το συναισθηματικό έλεγχο και τη σταθερότητα της φυσιολογίας. Κατά τη διάρκεια της Νευρανάδρασης στοχεύουμε στη βελτίωση της βιοηλεκτρικής λειτουργίας του εγκεφάλου. Ενδιαφερόμαστε για το εσωτερικό ρυθμιστικό δίκτυο, και εκπαιδεύουμε ώστε να μειωθεί η δυσλειτουργία του εγκεφάλου με τη συνεχή παρακολούθηση του εγκεφαλογραφήματος.

Ποιος μπορεί να επωφεληθεί από τη Νευρανάδραση;

Μπορούν να επωφεληθούν άτομα οποιασδήποτε ηλικίας από την εκπαίδευση του εγκεφάλου. Η Νευρανάδραση μπορεί να βοηθήσει μία σειρά από προβλήματα παιδιών, εφήβων και ενηλίκων, ενδεικτικά όπως:

 • Προβλήματα ύπνου
 • Προβλήματα υποδιέγερσης ή υπερδιέγερσης
 • Ελλειμματικής προσοχής
 • Διάσπαση προσοχής
 • Υπερκινητικότητα
 • Δυσκολία εστίασης
 • Άγχους
 • Στρες
 • Επιληπτικές Κρίσεις
 • Κλειστές μετατραυματικές εγκεφαλικές κακώσεις
 • Αύξηση της επίδοσης σε αθλήματα και μαθήματα (peak performance)