Ο βασικός σκοπός της ψυχοθεραπείας είναι η κατανόηση του εαυτού μας και η απόκτηση μίας ζωής ποιοτικής και ικανοποιητικής. Η θεραπευτική διαδικασία σας βοηθά να δείτε τον εαυτό σας πιο ξεκάθαρα με τα δυνατά και αδύνατα σημεία σας. Ο σκοπός είναι να αποκτήσετε μία θετική σχέση με τον εαυτό σας και να αξιοποιήσετε όλα σας τα ταλέντα.

Σκοπός της Ψυχοθεραπείας

Μέσω της ψυχοθεραπείας επέρχεται ανακούφιση του συναισθηματικού και νοητικού πόνου, εξαλείφονται οι αρνητικές σκέψεις, τα δύσκολα συναισθήματα και το ψυχοσωματικό άλγος. Μέσα από τη θεραπευτική διεργασία ξεδιπλώνει ο αυθεντικός εαυτός σας με φυσικό τρόπο.

Άλλος σκοπός της θεραπείας είναι να μάθετε και να διατηρείτε υγιείς διαπροσωπικές σχέσεις. Η καλή επικοινωνία με τον εαυτό σας και τους άλλους σας επιτρέπει να ζήσετε κοντά στους άλλους με ανοικτή καρδιά, κατανόηση και ποιότητα ζωής. Πολλοί άνθρωποι είναι απαιτητικοί και αιχμηροί τόσο με τον εαυτό τους όσο με τους άλλους ανθρώπους, με αποτέλεσμα αυτό να τους δυσκολεύει να ζήσουν ικανοποιητικά στο περιβάλλον τους. Ο στόχος είναι να αναπτυχθούν ασφαλείς σχέσεις που να χαρακτηρίζονται από σεβασμό και καλοσύνη με τον εαυτό σας και τους άλλους.

Στόχοι της Ψυχοθεραπείας είναι:

  • Να γνωρίσετε καλύτερα τον εαυτό σας
  • Να αποκτήσετε αυτογνωσία 
  • Να μειωθεί η σύγχυση και να μειωθεί ο πόνος σας 
  • Να κατανοήσετε τα ψυχολογικά σας θέματα και το πώς πυροδοτούνται σήμερα 
  • Να αποκτήσετε πιο αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης του στρες 
  • Να συμφιλιωθείτε με το παρελθόν και να ξεκαθαρίσετε τι θέλετε για το παρόν και το μέλλον